Swiss watch stores in Lithuania | Sveicarija.eu

Laikrodžiai

Pirkimo internetu taisyklės

1. Bendrosios nuostatos 
Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “Mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”).

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti”. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Mūsų ir Jūsų yra saugoma e-parduotuvėje.

3. Jūsų teisės
Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka. Jūs turite teisę nutraukti prekių pirkimo sutartį – pardavimo sutarties su e-parduotuve, išskyrus atvejus, kai pardavimo sutarties negalima nutraukti, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

4. Jūs įsipareigojate
Jūs privalote priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti sutartą sumą. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas mus informuoti.

 5. Mūsų teisės
Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti užsakymą. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums. Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6. Mes įsipareigojame
Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį arba aptarnauti jus atvykus į saloną. Mes,susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame su Jumis susisiekti ir pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 72 valandas, jeigu Jūs atlikote išankstinį apmokėjimą. Pinigai grąžinami tik banko pavedimu į Kliento banko sąskaitą.

7. Prekių apmokėjimas
Jūs galite mokėti per elektroninės bankininkystės sistemą, apmokėti išankstinę sąskaitą arba atsiskaityti prekes atsiimant salone.
Jei prekės užsakomos pagal specialų užsakymą, elektroninė parduotuvė gali pareikalauti mokėti 30% avanso. Užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus apmokėjimą.

8. Prekių pristatymas
Užsakant prekes įsipareigojame pristatyti prekių kortelėje nurodytais terminais. Pardavėjas privalo pristatyti prekes vartotojui ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo pirkimo sutarties sudarymo. Pardavėjas ir pirkėjas gali susitarti ir dėl kito prekės termino. Jeigu atsitiks taip, kad prekės neturėsime sandėlyje, mes su jumis susisieksime ir suderinsime atskirą pristatymo terminą. Jeigu bus išankstinis apmokėjimas, grąžinsime pinigus.
Bendras užsakymo pristatymo terminas yra nustatomas pagal užsakyme esančią ilgiausiu terminu pristatomą prekę.
Prekes pristato pardavėjas arba pardavėjo įgaliotas vežėjas. Prekės pristatomos pagal pirkėjo iš anksto nurodytą adresą ir tik iki tos vietos, kur gali privažiuoti automobilis. Visas prekes, nepaisant jų svorio, pristatome NEMOKAMAI visoje Lietuvoje.
Taip pat prekes galite atsiimti Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje mūsų salonuose.
Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su Mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Jums pasirašius važtaraštyje yra laikoma, kad siunta yra perduota. Pastebėję siuntos pažeidimą, Jūs siuntos turite nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta pristatyta tvarkingai.

9. Prekių grąžinimas
Pardavėjas, spręsdamas klausimą dėl Prekės grąžinimo, vadovaujasi 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”. Reikšminga tai, kad vadovaujantis minėtuoju bei kitais šį klausimą aptariančiais LR teisės aktais, šioje svetainėje parduodamos Prekės priskiriamos tai prekių grupei, kurias (jeigu jos yra parduotos kokybiškos) pardavėjai neprivalo priimti ar pakeisti naujomis prekėmis. Pardavėjas, nepaisant to, vis tik nurodo, kad jo sprendimu Pirkėjas, šioje internetinėje parduotuvėje įsigijęs kokybišką Prekę (Prekes), esant svarbioms priežastims, turi teisę per 14 d. grąžinti Prekę, o Pardavėjas įsipareigoja ją priimti, jeigu yra įgyvendinti šie reikalavimai:
9.1       14 d. terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekės perdavimo Pirkėjui momento;
9.2       Pirkėjas, norėdamas grąžinti Prekę, privalo raštu kreiptis į Pardavėją ir  paaiškinti Prekės grąžinimo priežastis;
9.3       Prekė gali būti grąžinama tik tuo atveju, jeigu ji yra kokybiška, nesugadinta nei ji pati, nei jos išvaizda, ji nėra praradusi prekinės išvaizdos, nenuplėštos apsauginės plėvelės, nepakeistas apyrankės dydis. Prekė ir jos sudėtinės dalys privalo būti švarūs;
9.4.       Prekė turi būti visiškai supakuota ir sukomplektuota, tai yra ji turi atitikti tą komplektaciją ir būti taip supakuota, kokia ji buvo pateikta Pirkėjui;
9.5.       Jei grąžinama blogesnės kokybės ar ne pilnos komplektacijos Prekė, Pardavėjas gali pareikalaujama atlyginti trūkstamą Prekės vertę, arba atsisakyti priimti Prekę. Ši nuostata netaikoma, jei Prekės kokybė pablogėjo tik dėl įprasto prekėms taikomo patikrinimo.
Jeigu Pirkėjas, siekdamas grąžinti kokybišką Prekę, neužtikrina aukščiau nurodytų reikalavimų įgyvendinimo, Pardavėjas pasilieka teisę nepriimti tokios Prekės (Prekių).
Jeigu Pirkėjas grąžina nekokybišką Prekę, Mes įsipareigojame priimti tokią nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, jeigu neturime analogiškos prekės, Mes grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.
Grąžinimo teisė netaikoma Prekėms, kurios buvo pagamintos pagal specialius Pirkėjo nurodymus. Grąžinimas vyksta Pirkėjo sąskaita ir rizika.

10. Garantiniai įsipareigojimai
Jei perdavimo momentu prekė yra su trūkumais, pardavėjas įsipareigoja juos pašalinti. Įmonė UAB „Ogmios Astra Laikrodžiai“ pirmiausia turi teisę pataisyti prekę arba savo nuožiūra ją pakeisti kita preke. Jei prekė dar kartą pristatoma su trūkumais arba jei vėluojama ją pristatyti pirkėjo nurodytu, atitinkamu laikotarpiu, pirkėjas gali: reikalauti sumažinti pirkimo kainą arba atšaukti užsakymą.
Garantinių įsipareigojimų trukmė yra nurodoma prie kiekvienos prekės mėnesiais, skaičiuojant nuo prekės pristatymo momento.

11. Atsakomybė
Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius. Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.
Kilus nesusipratimams dėl prekių kokybės, garantijos, kilus kitų klausimų ar dėl užsakymo pristatymo visada prašome susisiekti su mumis (Kontaktai) ir mes pasistengsime padėti ir operatyviai išspręsti problemą.
Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – http://www.vvtat.lt//index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/

12. Informacijos siuntimas
Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu bei esant poreikiui susisiekiame nurodytu telefonu. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate Mūsų e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu arba skambinate nurodytu telefono numeriu.
Pirkėjas sutinka su tuo, kad UAB Ogmios Astra Laikrodžiai bus prieinamas jo el.pašto adresas ir kiti pirkėjo pateikti duomenis (Vardas, pavardė, telefono numeris ir t.t. ), taip pat duoda leidimą saugoti šiuos duomenis ir leidžia Pardavėjui siųsti naujienlaiškius pirkėjui.

13. Baigiamosios nuostatos
Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.